by Justine Marie Bernardo

When we do the best that we can, we never know what miracle is wrought in our life, or in the life of another.  so goes the adage of Helen Keller.

Everything that was built by a person can change everything including himself. When he builds friendship, kindness, care, empowerment, and even self-esteem, those can change his life forever. Somehow, an extraordinary moment will fall down and will slowly touch someone’s heart without knowing and without even needing any notice. Someone will influence you, and someone will be influenced by you. It’s been an everyday miracle that has been given to any person in the world.

A wife, mother, sister, grandmother, friend, journalist, adviser, and most especially, one of God’s children who portrays her role with care and empowerment; she’s a person that you can count on, sharing love more than you expect and that never asked to love her back. That is how Maria “Ka Nene” Bundoc-Ocampo touched everyone's heart. And now that she’s gone, people she left don’t even know how to continue without her.

“Tanggap ko naman na. kasi no'ng dinala namin siya sa Quezon City General Hospital ang tingin ng ibang doktor 70:30, ako nga 50:50 pa. At least naisip ko na, oo nga, mai-re-revive namin siya, pero paano pagkatapos hindi ba? Mahihirapan lang siya. At least alam kong umalis siya nang walang iniindang sakit o pinahirapan siya.” said Anna Hiyas Ocampo, the daughter of Ka Nene, also pointing out that their family does not fear of talking about death.

In many ways of having an expression, Ka Nenes’ turn of phrase is a unique one. According to Anna, instead of saying bad and nasty words when surprised, she always says, “PU…rihin ang Diyos (Praise the Lord).”

“Ang ma-mi-miss ko sa kanya 'yong tawa niya, 'yon bang kakaibang tawa na ma-i-ipluwensya ang lahat ng tao. Kasi 'pag tumawa 'yan hagikgik kung hagikgik kaya mahahawa ang mga tao,” said Edric Del Rosario, one of Ka Nene’s junior employees in Punla.

Ka Nene influenced Del Rosario and gives him every advice that he needs.  

Meanwhile, Anna disclosed her desire for young journalists to continue what her mother had done in the world of Journalism.

“Aasahan namin kayo ha (Journalism Students). Maging journalist kayo at magsulat. Kasi sa inyo ko nakikita ang Mama ko. Magiging totoo lang kayo sa pagsusulat,” she tearfully stated to the Journalism Students of Bulacan State University.

Ana Hiyas Bundoc Ocampo
3/2/2016 09:42:07 pm

Maraming salamat..
Sa halos apat na taon, ngayon ko lang nabasa ang isa sa mga artikulong nasulat patungkol sa aking Mama.

Ilang taon na ring pumanaw ang Prof Dino na siyang nagpagawa ng asignaturang ito.

Muli kong hihikayatin ang mga mamamahayag na magpatuloy. Sa inyong mga akda magpapatuloy ang buhay ng Journalism (Pamamahayag).

Padayon!

ReplyLeave a Reply.