BARANGAY, busy na nga, palpak pa!
Nico Villaceran

Isang barangay sa Malolos ang inirereklamo ng isang mamamayang pinaglilingkuran nito. Ang barangay na ito di umano ay hindi ginagawa ng maayos ang responsibilidad sa pamayanan. Itago natin ang lugar na ito sa pangalang ”Barangay Cannot Be Disturbed" o BCBD.

May isang inang may kasamang anak na may sakit sa baga. Ang mag-ina ay tumugon sa malapit na barangay pero hindi sila nito nasasakupan para sa tulong pangkalusugan. Walang pakundangang tinulungan sila ng Medical Health Officer ng nasabing barangay, binigyan ng gamot at pinayuhan. Kumpleto ang gamit dito dahil ito ay isang Regional Health Unit. 

Kinailangan ng anak na pumunta sa barangay araw-araw para sa regular na pagpapagamot. Ang taong may sakit sa baga ay hindi dapat mapagod nang sobra katulad ng ibang malalang sakit. Gipit din sa pera ang mag-ina para sa araw-araw na pamasahe. Kaya hiniling ng MHO na humingi ng tulong ang mag-ina sa barangay kung saan sila nakatira.

Pakay ng ina na gamitin ang sasakyan ng Barangay Cannot Be Disturbed upang ihatid ang anak papunta sa Regional Health Office at pagamutan. Pumunta ang mag-ina sa BCBD upang dinggin ang kanilang kahilingan. Pero tila sobrang busy sii Kapitan, nagmamadali at ayaw pang magpaistorbo. Pero pinilit pa rin ng ina na sabihin ang kanilang pakay. 

Ayon sa anak nagrereklamo ang kapitan at sinabing,”Pa'no ba yan? Mag-isa ka lang. Marami pa susunduin 'tong sasakyan!”, ika ng kapitan.

Sa huli, napagkasunduan ng dalawang panig na sunduin ng lang ang anak sa kanto ng kanilang sabdibisyon. Kaya napilitan ang may sakit na anak na mag-bisikleta na lamang hanggang kanto at doon hintayin ang sasakyan ng Barangay Cannot Be Disturbed.

Makaraan ang ilang araw, nagbisikleta na ang kanyang anak papunta sa kanto at naghintay. Ngunit ilang oras na ang nakakalipas ay wala pa ang sasakyan ng barangay.

Sumadya ang mag-ina sa barangay BCBD upang alamin ang hindi pagsipot ng sasakyan. Nakita ng ina ang kotse ng barangay pero dinadahilan ng drayber nito na wala sa kanya ang susi kaya di niya 'to magamit. Pero makalipas din ng ilang minuto, nakita ng mag-ina ang sasakyan na umaandar kasama ang drayber nito. Tinanong ng ina ang driver kung bakit napaandar niya ang kotse at may susi na. Nakakalokong marinig ang sinabi ng bwisit na driver.

“Ahh, itong susi, duplicate ko, meron talga ako nito,” ani ng driver.

Sumuko na lang at umalis ang mag-ina sa palpak na barangay. Napag-alaman ding ang drayber ng sasakyan ay isa pa lang dyanitor. Galing! Palakpakan!

Mapapasali na ang Barangay Cannot Be Disturbed sa Top 10 Worst Barangays in Bulacan ng Blacksmith Institute kung meron nga. Si kapitan, sabihin na natin na sobrang busy mo talaga at maraming ginagawa. SUS NAMAN! Hindi naman ikaw ang may-ari ng sasakyan ng barangay, lalo ring hindi ikaw ang gumagastos sa pampagasolina nito. Anuman ang problema sa transportasyon ng ating mga mamamayan na may sakit ay dapat lang punan.

Pangalawa, bilang kapitan, dapat mong pakitunguhan nang maayos ang mga taong lumalapit sayo. Responsibilidad mong pakinggan ang kanilang mga hinaing. Kahit saan o kailan man sila lumapit.

Pangatlo, Kapitan! Siguraduhin naman po natin na walang palpak sa lahat ng tauhan natin sa barangay. Linisin natin ang lahat ng pasaway. At isa pa! Ang drayber ay drayber at ang dyanitor ay dyanitor, walang doble kara o multi-tasking. Kapag pareho mong ginagawa ang isang bagay, mas malapit ka sa katamaran.

Saludo naman po ako sa Regional Health Office na tumulong sa mag-ina. Sana po, lahat ng barangay sa Bulacan ay tularan po kayo sa pagiging maalaga.

Ang barangay ang pinaka-maliit na sangay ng pamahalaan. Kaya ito ang pinakamalapit sa mamamayan. Kung magpapatuloy ang ganitong gawain o sistema, baka mawalan ng tiwala ang mga tao sa gobyerno. Sayang naman po ang ibang mga matatapat at mabubuting nanunungkulan at baka madamay.

Nawa’y mamulat na po tayo at ayusin ang ating trabaho upang hindi nahihirapan ang mamamayang Bulakenyo.

Leave a Reply.