by Isabelle dela Cruz

Tampok sa pagdiriwang ng Singkaban Fiesta 2012 nitong Setyembre 8-15 ang dulang pinamagatang "Kakarong de Sili", na itinanghal ng Barasoain Kalinangan Foundation, Inc. sa Nicanor Aberlado Theater, Gat. Blas. F. Ople Provincial Capitol Complex sa lunsod ng Malolos sa Bulacan.

Ang pagsasadula ay sa panulat ni Joseph Cristobal, at ang musika naman ay mula kay Arnel del Rosario. Ang dula na itinanghal ay sa ilalim ng direksyon ni Armando Sta. Ana. Opisyal rin itong kabilang sa National Theater Festival 2012 Cultural Center of the Philippines.

Ang Kakarong de Sili ay dating sakop ng Balagtas at ngayon ay sakop na ng Pandi sa Bulacan. Dito itinatatag ni Eusebio Roque ang Balangay Dimasalang mula sa atas ni Supremo Andres Bonifacio matapos niyang pormal na manumpa at lumagda sa isang reglamento gamit ang sagisag pandigmang Dimabungo noong Disyembre 24, 1895.

Isinilang noong Agosto 14, 1865 sa Barangay Kaingin, Bocaue, Bulacan si Eusebio Roque. Maaga siyang naulila sa magulang at kinupkop siya ng pamilya nina Nayo at Sima kasama ang dalawang anak na sina Cecilia at Crispin sa Angat.

Nakapag-aral si Sebio sa tulong ng kanyang Tata Nayo sa paaralan sa Bustos na pinangangasiwaan ni Padre Isaac Ignacio. Napalapit si Sebio kay Padre Ignacio dahil sa kanyang angking talino at taglay na kabaitan. Si Padre Ignacio ang nagsama kay Sebio sa Maynila na hindi kalauna’y naging dahilan ng pagkakakilala ni Sebio kay Emilio Jacinto na humikayat sa kanyang sumali sa Katipunan dala ng kalupitan ng mga Kastila.

Agosto 1896 nang itinayo ni Eusio Roque kasama si Hen. Felipe Estrella ang Real de Kakarong. Ito ay maliit na komunidad na may sariling daan, paraan ng paghahanap ng pagkain, pandayan, pagawaan ng bala at may banda ng musiko. Nahikayat na sumapi ang pitong muskitero ng Pitpitan Bulakan na pinamumunuan ni Gregorio del Pilar nang lumakas ang Balangay Dimasalang.

Bunga ng pagiging matagumpay ng Republikang Kakarong ang mga Kastila ay naligalig at nagtangkang sumalakay ngunit hindi nagtagumpay. Noong Enero 1, 1897 sumalakay muli ang mga Kastila sa Kakarong na naghatid ng matinding labanan kung saan ang mga Katipunero ay naubusan ng bala na naging hudyat ng kanilang pagkalagas at isang libo at dalawang daang mga katipunero ang nangagsimatay.

Nagpalipat-lipat si Sebio ng mapagtataguan  hanggang sa ipagkanulo siya ni Rimas na kaniyang kaibigan at nahuli sa Bunga Mayor sa Bustos sa tahanan ng kanyang kasintahang si Loring. Dinakip at pinahirapan si Sebio ng mga militar ng Kastila. Siya ay pinalakad ng may singkaw ng kalabaw sa batok  at hila-hila ng kabayo.  Nilitis siya at pagkaraan ay pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa kaniya noong Enero 16, 1897 sa liwasang bayan ng Bulakan, Bulacan.

kjnijo
8/4/2013 01:14:26 pm

gctifviouinjkb jbjk

Reply
all
8/5/2013 06:16:22 pm

ano po ang mai oopinyon niyo dito sa kwento??

Reply
gibby sta. cruz
9/29/2013 11:42:35 pm

Ano ang reference nyo sa biography ni General Eusebio Roque? may maidadagdag ba kayong detalye ng buhay niya?

Reply
10/30/2013 05:36:58 pm

ano ang kahalagahan ng kakarong sa pag-aaral ng kasaysayan?

Reply
10/31/2013 05:03:22 pm

SSC ka ba popo?

11/3/2013 05:28:23 pm

ano po ang aral ng kakarong de sili?

Reply
James Pangan
11/4/2013 08:15:07 pm

ano po yung lesson na matututunan?

Reply
6/3/2014 07:30:25 pm

rethjkjhfdsmnjbuliyh8u

Reply
neil
11/27/2015 05:19:52 am

ang labanan sa real ng kakarong ay isa sa mga unang bahagi ng rebolusyong Pilipino laban sa Espanyol... ito ay may konsepto ng real na isa sa mga taktikang ginamit ni Andres Bonifacio kasama ang taktikang gerilya sa pakikipaglaban. Ang Real ng Kakarong ang nagsilbing kanlungan ng maraming rebolusyonaryo noon kasama na ang kaknilang mga pamilya. Ito ay isang animo bayan kung saan nakaranas ng katahimikan ang mga Pilipino na malayo sa pang -aabuso ng mga Espanyol. Ang laban sa Kakarong ay maliit na bahagi lamang ng pambansang rebolusyon, ngunit ang binigay nitong pag - asa sa mga Pilipino para sa katiwasayan ng buhay ay malaki kung kaya nga at marami ang nagpunta dito at ipinagtanggol ito hanggang sa kanilang huling hininga dahil nakita nila sa Real ng Kakarong ang kapayapaan na maaaring makamtan ng mga Pilipino kapag wala ng dayuhang umaabuso sa kanila.

Reply
EUSEDIO ROQUE
6/22/2016 01:36:06 am

Reply
josefa
9/18/2017 08:20:20 pm

salamat sa magandang reply. napakaganda at buti ng nagawa ni eusebio roque subalit bakit hindi ito binigyang halaga sa kasaysayan o sa mga paaralan? hindi ko siya kilala at ngayon ko lang narinig kaniyang pangalan. katangi tangi pala ang kaniyang kontribusyon sa ating kasaysayan! sanay ma remind lagi ang ating mga kababayan lalo na sa mga paaralan ng kanilang kabayanihan

Reply
fe faundo
1/16/2019 06:14:17 pm

is there any proof that Eusebio Roque lead the revolt in fighting the Spaniard troops. Or he just used his anting-anting to cure the members of the Balangay Dimasalang?

ReplyLeave a Reply.